Rabu, 22 Mei 2013

TOKOH KARYA AGUNG


TUN SRI LANANG


Tun Muhammad atau lebih dikenali dengan nama Tun Sri Lanang merupakan Bendahara Paduka Raja Johor semasa pemerintahan Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II, Sultan Alauddin Riayat Shah III, dan Sultan Abdullah Ma’ayat Shah. Beliau dilahirkan di Seluyut pada tahun 1565. Beliau terlibat dalam perancangan menawan semula Melaka pada tahun 1586, 1587, dan tahun 1606. Terdapat kaitan salasilah Raja Ahmad dengan Tun Muhammad atau Tun Seri Lanang. Beliau menyusun pertahanan Johor bagi menghadapi serangan Portugis dan Acheh. Beliau menjadi utusan Johor ke Goa untuk berunding dengan Portugis pada tahun 1583. Beliau telah menyusun kitab Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) pada tahun 1612. Beliau juga bertanggungjawab dengan Admiral Matelief pada 23 September 1606 untuk mempertahankan Johor daripada serangan Acheh.
Di Aceh, Tun Seri Lanang dilantik menjadi Penasihat kepada Sultan Kerajaan Islam Aceh Darussalam, iaitu Sultan Iskandar Muda (1607-1636M), Sultan Iskandar Thani (1636-1641M) dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah (1641-1675M). Tun Seri Lanang juga diangkat menjadi raja pertama Samalanga, yang terletak di pesisir timur Aceh. Pada tahun 1613 – 1659 Masihi dan terus memerintah selama 40 tahun sehingga kematiannya pada tahun 1659 di Lancok Samalanga, Aceh. Di Aceh, Tun Seri Lanang bergelar Orang Kaya Dato’ Bendahara Seri Paduka Tun Seberang. Penobatan Tun Seri Lanang menjadi raja Samalanga mendapat dukungan rakyat, kerana di samping menjadi ahli dalam bidang pemerintahan, beliau juga mempunyai pengetahuan dalam ilmu agama. Sultan Iskandar Muda mengharapkan dengan sifat Tun Seri Lanang ini akan membantu pengembangan Islam di pesisir timur Aceh. Penentangan muncul dari beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Hakim Peut Misei yang menginginkan kelompok mereka sendiri yang menjadi raja pertama Samalanga.
Tun Seri Lanang selalu berguru dengan ulama-ulama terkenal di Aceh, seperti Nurdin al-Raniri, Tun Acheh, Tun Burhat, Hamzah Fansuri, Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani. Hubungannya yang rapat dengan Syeikh Nuruddin al-Raniri menarik kedua-duanya bertukar ilmu ajaran Islam yang dikuasai oleh Syeikh Nuruddin, dan bahasa serta sastera Melayu yang dikuasai oleh Tun Seri Lanang. Tun Sri Lanang dan Keluarganya diberi penghargaan khusus di Aceh. Di samping diangkat menjadi Raja di Samalanga dan daerah takluknya keluarganya juga diberi gelaran kebesaran dari jabatan oleh sultan. Makamnya masih kekal di daerah Kota Blang, Samalanga bersama-sama rumah pusaka peninggalannya. Ketokohan beliau sebagai wira, pemerintah dan tokoh cendekiawan Nusantara memberikan sumbangan yang besar kepada kerajaan Aceh, menukar Samalanga kepada pusat perkembangan dan pendidikan Islam di kawasan timur Aceh selari dengan perkembangan sastera hingga kini.
RAJA ALI HAJI


Raja Ali Haji merupakan seorang ulama, ahli sejarah serta tokoh yang terkenal dalam arena bahasa.  Nama sebenar beliau ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad dan beliau dilahirkan pada tahun 1808 Masihi di pusat Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Penyengat yang merupakan kawasan  pentadbiran keluarga beliau sendiri.  Menurut sejarah daripada masyarakat yang mendiami kawasan pulau tersebut, pulau ini merupakan kawasan di mana banyak karya sastera dan kebudayaan Melayu telah terhasil oleh tokoh Melayu yang telah wujud sepanjang abad ke-19 sehingga abad ke-20.  Tokoh tersebut termasuklah Raja Ahmad iaitu bapa Raja Ali Haji.  Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1873 Masihi di tempat lahir beliau sendiri iaitu di Pulau Penyengat dan disemadikan di kompleks makam ibunya iaitu Engku Putri Raja Hamidah.  Di sepanjang dinding bangunan makam beliau telah diabadikan karya beliau iaitu Gurindam Dua belas yang mana berupaya mengingatkan pengunjung yang melawat makam tersebut kepada beliau yang merupakan penulis yang hebat.
Minat beliau dalam bidang penulisan ini diwarisi oleh ayahanda beliau iaitu Raja Ahmad.  Raja Ahmad merupakan anak sulung kepada Raja Haji. Beliau sangat meminati bidang sejarah dan pernah menghasilkan sebuah karya berbentuk syair iaitu Syair Perang Johor yang menceritakan berkenan peperangan yang berlaku antara Kesultanan Johor dan Kesultanan Acheh pada abad ke-17.  Selain itu, bapa Raja Ali Haji juga pernah menyusun sebuah puisi berkenaan sejarah orang Bugis dan hubungannya dengan raja-raja Melayu.  Bakat dan minat menulis serta mengarang dalam diri Raja Ahmad ini telah diwarisi oleh Raja Ali Haji.  Hal ini demikian kerana sejak masih remaja, beliau telah mengikut ayahandanya menyertai ekspedisi dan menerokai segenap wilayah yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan sehingga beliau menjadi penulis yang hebat. 
          Raja Ali Haji memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bidang agama Islam serta ilmu mentadbir.  Hal ini demikian kerana beliau rajin mempelajari ilmu agama daripada ulama tempatan dan luar negeri.  Memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dalam bidang agama menjadikan beliau sebagai seorang guru agama dan bahasa Arab di kawasan petempatan beliau. Ramai anak muda tempatan mempelajari berkenaan ilmu agama dan bahasa Arab daripada beliau.  Beliau memiliki ilmu pentadbiran kerana sejak usia 20 tahun, beliau sudah diberi peluang untuk menggalas tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal kenegaraan.  Selain daripada kedua-dua ilmu tersebut, beliau juga memiliki ilmu dalam pelbagai bidang lain seperti bidang bahasa, sastera, sejarah serta undang-undang.
  
   
SUMBER:
Zulkarnainyani1977'weblog diperoleh pada April 25, 2013 daripada http://zulkarnainyani1977.wordpress.com/2008/05/02/biografi-raja-ali-haji/
Salam Sejarah diperoleh pada April 25, 2013 daripada http://sejarah2u.blogspot.com/2009/05/tun-sri-lanang.html

Sabtu, 18 Mei 2013

ANALISIS KARYA AGUNG


HIKAYAT HANG TUAHAnalisis Hikayat Hang Tuah


Hikayat Hang Tuah hidup sebagai sebuah hasil sastera Melayu lama dan mempunyai keindahannya. Pengarang Hikayat Hang Tuah telah mengambil watak Hang Tuah dari manusia sejarah Hang Tuah dan ketika membina watak ini, ia disenyawakan dengan aspirasi dan perasaan, sifat dan keadaan-keadaan dalam masyarakat Melayu zamannya. Hikayat Hang Tuah menggambarkan zamannya dan watak-watak dalam Hikayat Hang Tuah adalah model-model manusia zamannya.

            Tema kesetiaan, kesanggupan dan kejayaan umat Melayu disenyawakan dengan semesra-mesranya dalam watak Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah roman sejarah bercorak kebangsaan yang mempunyai seni dalam erti ia menyuarakan perasaan dan kesanggupan bangsa Melayu zamannya. Penyuaraan kesetiaan, kesanggupan dan kedayaan bangsa Melayu adalah dalam bentuk sindiran atau kiasan. Sindiran dan kiasan di sini adalah untuk membaiki, memberi moral dan alasan kepada sesuatu kejadian.

            Hikayat Hang Tuah dikarang berdasarkan watak Hang Tuah yang pernah menjadi hulubalang Melaka. Hal ini adalah untuk membina kembali moral dan menyemaikan semangat ialah dengan menghidupkan seluas-luasnya alam pengembaraan. Kegigihan Hang Tuah merupakan satu seni yang indah. Kejayaan pengarang Hikayat Hang Tuah ialah dalam menggambar Hang Tuah sebagai Adiwira Melayu. Sifat kewiraan ini digunakan pada masa bangsa Melayu lemah moralnya dan bagi memulihkan kembali moral tersebut ialah dengan menanam kepercayaan dan pegangan bahawa pada suatu masa dahulu bangsa Melayu gagah, setia dan punya kesanggupan. Cara ini merupakan satu seni sastera yang dapat kita samakan dengan konsep ‘sastera untuk masyarakat’. Pada satu situasi, kita dapati Hang Tuah dengan sejarah kepahlawanannya, pada situasi yang satu lagi, kita dapati keadaan moral bangsa Melayu lumpuh. Pengarang menggunakan watak Hang Tuah untuk menebus keadaan ini.

            Jika kita menilai Hikayat Hang Tuah dari kaca mata kita sekarang dan menggunakan konsep sekarang untuk perkara yang terdapat dalam Hikayat Hang Tuah, kita mungkin berakhir dengan kegagalan. Konsep keadilan, konsep kesetiaan, soal nyata dan khayal berlainan sekali antara dahulu dengan sekarang. Jikalau kita hendak memahami dan menilai Hikayat Hang Tuah dengan sewajarnya, mestilah kita fahami konsep berikut, dengan latar belakang zamannya:

i.                    Konsep kesetiaan dan pandangan rakyat terhadap raja yang memerintah

ii.                  Konsep khayalan yang berasaskan masyarakat zaman Hang Tuah dan bukan konsep khayalan dalam abad dua puluh.

Setiap hikayat lama menggambarkan kebahagiaan untuk heronya pada penghujung cerita. Keistimewaan hikayat Hang Tuah ialah Hang Tuah, Raja Melaka dan Bendahara Paduka Raja dikekalkan dan tidak ditamatkan riwayat mereka. Berbalik kepada gambaran kejayaan dan kesanggupan bangsa Melayu, kita dapati bahawa dalam simbolisnya hero-hero kejayaan zaman Melaka dan kebesaran Melayu ini tidak akan lenyap dari sejarah. Mematikan mereka adalah mematikan sejarah kejayaan dan kegemilangan bangsa Melayu pada suatu masa dahulu. Mereka merupakan lambang perjuangan Melayu dan mungkin manusia sebagai Hang Tuah sudah mati, namun bangsa Melayu yang dilambangkan dalam sifat Hang Tuah akan terus hidup.

Pemikiran Pengarang Hikayat Hang Tuah


Pengarang Hikayat Hang Tuah mempunyai idealisme untuk mengangkat martabat bangsa Melayu setinggi mungkin. Hal ini dapat dilihat apabila pengarang banyak menceritakan kebudayaan dan sosial masyarakat Melayu yang membawa pengertian yang luas merangkumi segala hal berkaitan dengan masyarakat termasuklah sistem sosial, struktur sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara anggota masyarakat dan strategi fikasi sosial, kepercayaan dan agama. Watak-watak yang diceritakan dalam Hikayat Hang Tuah seperti watak Hang Tuah, Hang Jebat, Tun Teja menunjukkan keasliaannya dan menggambarkan watak-watak bangsa Melayu yang mewakili zamannya. Dalam teks ini, watak Hang Tuah membawa lambang kesempurnaan bangsa Melayu yang dapat dijadikan sebagai contoh oleh generasi yang terkemudian. Hal ini demikian kerana, setiap perlakuan serta perbuatan Hang Tuah melambangkan keperibadian bangsa Melayu itu sendiri.

            Menurut Hasan Ahmad (1997), penonjolan jati diri Melayu menerusi watak Hang Tuah bersesuaian dengan kehendak atau ciri-ciri karya tersebut yang dianggap oleh kebanyakan sarjana sebagai salah sebuah karya agung bagi bangsa Melayu. Hal ini ternyata sekali jika kita merujuk mengenai persoalan pengorbanan untuk raja, agama serta bangsa seperti yang telah ditunjukkan melalui watak Hang Tuah dalam hikayat ini. Dalam hikayat ini dipaparkan bagaimana Melaka dan Majapahit yang merupakan dua bangsa yang mewakili bangsa Melayu dan Jawa bersaing sesama sendiri demi mempamerkan kejaguhan dan keagungan bangsa masing-masing. Dalam Hikayat Hang Tuah juga turut digambarkan bahawa masyarakat Melayu yang diwakili Hang Tuah sering disaingi serta diancam dengan penampilan watak negatif Jawa. Pahlawan-pahlawan Jawa sering mencuba untuk menggugat kedudukan kerajaan Melayu Melaka dan mencabar kepahlawan Hang Tuah. Ketika Hang Tuah berada di Majapahit, dapat dikesan penegasan dan penonjolan istilah Melayu atau bangsa Melayu, misalnya:

“ Maka kata Patih Gajah Mada, bukan engkau sekalian aku hendak menyuruh mengalahkan negeri. Engkau hendak kusuruhkan mencuba hulubalang Melayu yang datang itu…”

( Hikayat Hang Tuah, hlm. 115 )

Sehubungan itu, penampilan Hang Tuah bukan sekadar untuk menyedapkan penceritaan tetapi pengarang berhasrat untuk menjadikan watak tersebut sebagai lambang keagungan bangsa Melayu. Hal ini dapat dilihat pengulangan istilah Melayu dalam Hikayat Hang Tuah seperti berikut:
“Maka Tun Tuah melompat menyalahkan tikam penjurit itu, seraya katanya, ‘Akulah hulubalang Raja Melaka, syahdan akulah yang bernama Laksamana, hulubalang pada Tanah Melayu;…”
( Hikayat Hang Tuah, hlm. 155 )

Dalam hal ini, jelas watak Hang Tuah mewakili bangsa serta negara atau kerajaannya, iaitu Kesultanan Melayu Melaka dan bangsa Melayu.


SULALATUS SALATINAnalisis Sulalatus Salatin


Aspek budaya, perpaduan dan mobiliti jelas dapat dilihat dalam karya agung Sulalatus Salatin ini. Dalam karya ini, banyak aspek kebudayaan dapat dilihat, iaitu budaya dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerabat diraja.  Seperti yang kita sedia maklum, karya ini sarat dengan kisah pembesar yang berkuasa dan telah menetapkan pelbagai peraturan yang perlu dipatuhi oleh rakyat jelata. Sebagai contoh, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja telah menyediakan peraturan, iaitu larangan untuk mengamalkan gaya hidup masyarakat pembesar dalam kalangan rakyat. Pada suatu ketika dahulu, warna kuning merupakan warna diraja daripada aspek pakaian, peralatan dan perhiasan.  Oleh hal yang demikian, rakyat biasa tidak dibenarkan untuk menggunakan warna kuning dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, rakyat juga tidak dibenarkan memiliki keris sebagai senjata. Dengan berkuatkuasanya undang-undang ini, maka ia diaplikasikan dalam kehidupan seharian bagi menghormati taraf raja sebagai pembesar dan pemimpin.

            Selain itu, aspek perpaduan juga adalah satu elemen penting dalam penulisan karya Sulalatus Salatin ini. Hal ini demikian kerana, masyarakat terdahulu sangat mementingkan perpaduan dalam kalangan mereka. Mereka percaya bahawa dengan wujudnya perpaduan, mereka akan hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni.  Karya ini banyak menceritakan perpaduan antara penduduk tempatan dan penduduk luar sebagai contoh hubungan antara negeri Melaka dengan Sulawesi yang terjalin akibat daripada hubungan diplomatik.  Selain daripada itu, dapat dilihat juga berlakunya hubungan antara Melaka dengan Siam dan kedua-dua hubungan diplomatik ini berupaya menaikkan imej kerajaan Melayu Melaka. Secara tidak langsung, dengan wujudnya hubungan dan perpaduan Melaka dengan kedua-dua negeri tersebut, empayar Melaka dapat diluaskan lagi.

            Berdasarkan karya ini juga, kita dapat melihat bahawa terdapatnya aspek mobiliti yang berlaku melalui perkahwinan.  Sebagai contoh, puteri Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir iaitu Tun Fatimah yang telah berkahwin dengan Sultan Mahmud Syah dan seterusnya diangkat menjadi Raja Perempuan Besar Melaka. Oleh hal yang demikian, dapat disimpulkan bahawa dengan adanya perkahwinan sebegini, taraf atau kedudukan seseorang telah diangkat kepada keududukan yang lebih tinggi.  Selain itu, mobiliti ini juga dapat dilihat melalui pembukaan negeri yang telah memberikan perubahan yang sangat mendadak.  Sebagai contoh, Raja Iskandar Syah yang telah membuka Melaka berdasarkan peristiwa pelanduk putih telah mendapatkan kerjasama daripada semua rakyat jelata untuk membuka negeri di tempat tersebut. Melalui kerjasama yang dapat dilihat dalam kalangan rakyat ketika itu, dapat dibuktikan bahawa telah terbinanya pembangunan modal insan kesan daripada mobiliti tersebut.Kekuatan Pengarangan dalam Sulalatus Salatin

Terdapat beberapa kekuatan pengarangan yang dapat dilihat sewaktu mengkaji Hikayat Sejarah Melayu ini. Antaranya ialah seperti berikut:

i)Penggunaan banyak Perbandingan Melampau (Hiperbola)

Berdasarkan Hikayat Sejarah Melayu, pengarang menggunakan unsur hiperbola yang dilihat begitu menarik perhatian pembaca. Unsur ini adakalanya dilihat sebagai sesuatu yang tidak logik tetapi unsur yang menarik itu dapat melihat bagaimana pengarang berjaya mengaplikasikan unsur-unsur persekitaran dalam karya penulisan mereka. Keadaan ini dapat dilihat seperti dalam contoh yang berikut:
“Daripada kebanyakan ra’yat berjalan itu segala hutan belantara pun habis menjadi padang, bumi pun bergetar seperti gempa, gunung-gunung pun bergerak, runtuh kemuncaknya. Maka, segala bukit yang tinggi-tinggi itu pun habis menjadi rata, segala sungai yang besar-besar pun menjadi kering, jadi darat.”
                            (Sulalatus Salatin, 1997: 15)

ii)Pengulasan yang Mendalam tentang sesuatu Perkara

Sesuatu yang jarang dapat dilihat pada penulis zaman sekarang ialah dapat mengupas sesuatu perkara secara mendalam terutama sekali mengenai salasilah keturunan sesebuah keluarga tersebut. Keadaan ini dapat dilihat seperti dalam contoh yang berikut:
....umur baginda di atas kerajaan tiga ratus lima puluh lima tahun lamanya Raja Iskandar. Maka Raja Arasythun Syah pun berpindahlah dari negeri yang fana ke negeri yang baqa. Maka, anakanda Raja Afdhuslah naik raja dalam negeri Hindi. ‘Umur baginda atas kerajaan seratus dua puluh tahun. Setelah sudah baginda hilang maka Raja Askainat namaya naik raja; umur baginda di atas kerajaan tiga tahun. Setelah itu baginda..........”
                                              (Sulalatus Salatin, 1997 :8)

iii)Mempamerkan Unsur Moral kepada Pembaca

Melalui Hikayat Sejarah Melayu ini, terdapat pelbagai unsur nilai dan pengajaran yang dapat diperoleh. Nilai-nilai murni secara tidak langsung akan dapat memberi kesan kepada pembaca. Mana tidaknya, pembaca yang mengkaji dan menghayati hikayat ini secara tidak langsung akan membandingkan watak-watak yang digarap pengarang dengan diri mereka sendiri. Secara tidak langsung, sedikit sebanyak nilai-nilai positif dan pengajaran dapat diserap ke dalam diri pembaca. Keadaan ini dapat dilihat seperti dalam contoh di bawah:
Hai anakku, jangan berbanyak tama’ kamu akan segala arta orang, dan jangan kamu ingin akan isteri anak hamba kamu-kamu kedua ini, muafakat dua bersaudara dan jangan kamu bersalahan dua bersaudara.”
                                            (Sulalatus Salatin, 1997: 48)

iv)Menekankan Aspek Agama

Dalam aspek agama pula, kita dapat melihat bagaimana pengarang cuba menerapkan aspek agama ke dalam diri pembaca. Keadaan ini dapat dilihat dalam watak seorang fakir yang cuba menjejak seseorang yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad saw dalam mimpinya. Fakir ini cuba mengikut petunjuk yang disampaikan dalam mimpinya untuk mengislamkan pemimpin dan penduduk berdasarkan mimpinya tersebut. Keadaan ini dapat dilihat seperti pada situasi berikut:
“Setelah esok hari maka fakir itu pun naiklah ke darat membawa Qur’an. Maka disuruhnya baca pada orang isi negeri Fansuri, seorang pun tiada dapat membaca dia. Maka kata fakir itu dalam hatinya, “Bukan negeri ini yang seperti sabda nabi kita, Muhammad Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.”
                                           (Sulalatus Salatin, 1997:5)SUMBER:

Bendahara Paduka Raja dan Uleebalang Tun Seri Lanang Kesultanan Johor Lama dan Samalang (2012). Diperoleh pada April 20, 2013 daripada http://www.khazanahbendaharaserimaharaja.com/tun-seri-lanang.html


Sahlan Mohd Saman (1994). Pengarang teks dan khalayak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Tun Seri Lanang (1997). Sulalatus Salatin ya’ni perteturun segala raja-raja (sejarah Melayu). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Isnin, 6 Mei 2013

KENALI MELAYU (DEFINISI DAN ETIMOLOGI MELAYU)


Definisi “Melayu”
·         M. Ptolemy ( Geographike Sintaxis. ) - maleu-kolon
·         Kitab Hindu Purba (Purana) - malaya-dvipa.
·         Catatan orang China : kerajaan Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi.
·         Catatan rahib Buddha (I-Tsing) - menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi, iaitu Kerajaan Melayu di Sungai Batang dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang.
·         Catatan kesusasteraan China - pengembara yang singgah di Nusantara mendapati bahasa yang dituturkan penduduk di situ ialah bahasa K’un-lun.
·         Patung di Padang Rocore, Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” pada bahagian belakangnya.


·         Sejarah Melayu - perkataan Melayu merujuk kepada sebatang sungai (Sungai Melayu.)
Etimologi Melayu
·         Etimologi bermaksud kajian asal usul dan sejarah sesuatu perkataan serta makna perkataan tersebut.
·         Malaya = “hima alaya”. “Alaya” bermaksud “tempat” manakala “hima alaya”bermaksud “tempat bersalji”.
·         Malayapura yang bermaksud “kota Melayu” atau “kerajaan Melayu”.
·         Jawa kuno, “mlayu” bermaksud “mengembara” atau “pergi ke mana-mana”.
·         Nama sebatang sungai, Sungai Melayu yang disebut dalam buku Sejarah Melayu.
·         Van der Tuuk , perkataan Melayu bererti “menyeberang”, merujuk kepada orang Melayu menukar agama daripada agama Hindu-Buddha kepada Islam.


Definisi “Melayu” berdasarkan Bangsa 

Terdapat dua pengertian terhadap bangsa Melayu iaitu pengertian luas dan sempit. Pengertian tersebut dapat dihuraikan seperti berikut:

Pengertian “Melayu” luas
·         Istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat diSemenanjung Tanah Melayu dan kawasan-kawasan gugusan kepulauan Melayu.
·         suku bangsa di Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah orang-orang Melayu di Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar.  

Pengertian “Melayu” sempit
Di negara Malaysia, orang Melayu didefinisikan menurut perlembagaan dalam pekara 160(2). Menurut perkara ini, orang Melayu ditakrifkan sebagai [12]:
1. Seorang yang beragama Islam
2. Bertutur bahasa Melayu
3. Mengamalkan adat istiadat Melayu
4. Lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura atau pada hari merdeka, dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura.

Sasterawan negara pernah melakarkan keperibadian orang melayu dalam sajaknya. Melalui sajak tersebut kita dapat mengenali, siapakah Melayu? Marilah kita hayati dan kenali orang Melayu.

"Melayu"
Usman Awang ~ 1992

Melayu itu orang yang bijaksana
Nakalnya bersulam jenaka
Budi bahasanya tidak terkira
Kurang ajarnya tetap santun
Jika menipu pun masih bersopan
Bila mengampu bijak beralas tangan.

Melayu itu berani jika bersalah
Kecut takut kerana benar,
Janji simpan di perut
Selalu pecah di mulut,
Biar mati adat
Jangan mati anak.

Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya:
Jawa itu Melayu,
Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu,
Minangkabau memang Melayu,
Keturunan Acheh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah muaalaf bertakrif Melayu

Dalam sejarahnya
Melayu itu pengembara lautan
Melorongkan jalur sejarah zaman
Begitu luas daerah sempadan
Sayangnya kini segala kehilangan

Melayu itu kaya falsafahnya
Kias kata bidal pusaka
Akar budi bersulamkan daya
Gedung akal laut bicara

Malangnya Melayu itu kuat bersorak
Terlalu ghairah pesta temasya
Sedangkan kampung telah tergadai
Sawah sejalur tinggal sejengkal tanah sebidang mudah terjual

Meski telah memiliki telaga
Tangan masih memegang tali
Sedang orang mencapai timba.
Berbuahlah pisang tiga kali
Melayu itu masih bermimpi

Walaupun sudah mengenal universiti
Masih berdagang di rumah sendiri.
Berkelahi cara Melayu
Menikam dengan pantun
Menyanggah dengan senyum
Marahnya dengan diam
Merendah bukan menyembah
Meninggi bukan melonjak.

Watak Melayu menolak permusuhan
Setia dan sabar tiada sempadan
Tapi jika marah tak nampak telinga
Musuh dicari ke lubang cacing
Tak dapat tanduk telinga dijinjing
Maruah dan agama dihina jangan
Hebat amuknya tak kenal lawan

Berdamai cara Melayu indah sekali
Silaturrahim hati yang murni
Maaf diungkap senantiasa bersahut
Tangan diulur sentiasa bersambut
Luka pun tidak lagi berparut

Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan
Selagi yang ada sanggup diberikan
Sehingga tercipta sebuah kiasan:
“Dagang lalu nasi ditanakkan
Suami pulang lapar tak makan
Kera di hutan disusu-susukan
Anak di pangkuan mati kebuluran”

Bagaimanakah Melayu abad dua puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipu?
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan;
Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran;
Jangan malu mengucapkan keyakinan
Jika percaya kepada keadilan

Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi mencipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka

SUMBER:

Harrizam (2013). Sajak untuk Orang Melayu. diperoleh pada April 30, 2013 di http://harrizam.blogspot.com/2013/04/sajak-untuk-orang-melayu.html

konsep melayu.diperolehi pada Mac 27,2013 di http://mbsskl.edu.my/panitia_bm/files/2009/05/asal-usul-bahasa-melayu.pdf